Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kvartalsrapport 3, januari-september 2017

Fortsatt stark försäljningstillväxt. Lägre marginaler på grund av fortsatt höga råmaterialkostnader.
Tredje kvartalet 2017
Koncernen...

08:00 / 7 Nov Nordic Waterproofing Press release

Kvartalsrapport 2, januari-juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser
Andra kvartalet 2017
Koncernens nettoomsättning öka...

08:00 / 15 Aug Nordic Waterproofing Press release

Kvartalsrapport 1, januari-mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål
Första kvartalet 2017
Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent, till ...

08:00 / 9 May Nordic Waterproofing Press release

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2017
Valberedningen, från den 8 mars 2017 bestående av Viktor Henriksson...

08:31 / 5 Apr Nordic Waterproofing Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari-december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv
Fjärde kvartalet 2016
Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procen...

08:00 / 14 Feb Nordic Waterproofing Press release