Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Uppdatering av den finansiella kalendern i Nordic Waterproofing Holding A/S

08:00 / 3 October 2017 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 och 2018 enligt följande:

- 8 februari 2018: Bokslutskommuniké januari - december 2017 publiceras

- 9 mars 2018: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via e-mail agm@nordicwaterproofing.com.Årsstämman hålls den 20 april 2018

- Veckan som inleds 26 mars 2018: Årsredovisningen för 2017 publiceras

- 20 april 2018: Årsstämma 2018 hålls i Helsingborg

- 3 maj 2018: Delårsrapport januari-mars 2018 (Q1) publiceras

- 16 augusti 2018: Delårsrapport januari-juni 2018 (Q2) publiceras

- 1 november 2018: Delårsrapport januari-september 2018 (Q3) publiceras

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 3 oktober 2017.

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/