Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Pressmeddelandefrån större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

12:15 / 16 February 2017 Nordic Waterproofing Press release

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S ("Bolaget"), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande är en följd av de transaktioner som gjorts idag genom en så kallad accelerated bookbuilding:

Axcel IV K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 65 16) har idag avyttrat sitt totala innehav om 1 821 826 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S och har därmed inte längre några aktier eller röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Axcel IV K/S 2 (Dk. organisationsnummer 33 42 65 69) har idag avyttrat sitt totala innehav om 1 447 699 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S och har därmed inte längre några aktier eller röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Till följd av försäljningarna har AXIII MPH Invest ApS (DK. organisationsnummer 28 85 73 14), inte längre någon indirekt kontroll över några aktier eller röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

AXIII MPH Invest ApS kontrollerar AXIII MPH Holding ApS (Dk. organisationsnummer 28 86 09 86), som i sin tur kontrollerar Axcel Management A/S (DK. organisationsnummer 28 30 18 55). Axcel Management A/S är rådgivare till och röstade för Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2 och AX Management Invest II K/S. (Dk. organisationsnummer 32 90 66 56), vilka var de direkta ägarna.

Till följd av ovanstående redovisning samt försäljningen av samtliga ägda aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S genom AX Management Invest K/S (DK. organisationsnummer 32 90 66 72) och AX Management Invest II K/S, genomförda i samband med ovanstående, har Axcel in några aktier eller röster i Nordic Waterproofing Holding A/S. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 februari 2017 kl. 12:15.

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/