Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

12:30 / 11 May 2017 Nordic Waterproofing Press release

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S ("Bolaget"), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.

Handelsbanken Fonder AB (org.nr. 556418-8851) innehar nominellt 1 205 000 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 5,0 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed äger fonderna tillsammans mer än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com
 
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12:30 den 11 maj 2017.
 
Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder hög­kvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/