Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing köper danska prefabspecialisten Taasinge Elementer A/S

11:00 / 4 July 2017 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det danska bolaget Taasinge Elementer A/S ("Taasinge"). Bolaget är Danmarks ledande producent av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och med byggindustrin som viktigaste kundkategori. Taasinge har en årlig försäljning omkring 150 MSEK och 115 medarbetare.

"Förvärvet av Taasinge innebär ett stort steg i vår strategi att kunna erbjuda helhetslösningar för skydd av byggnader och infrastruktur", säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. "Bolaget har en stark marknads­position inom prefabrikation med höga kvalitetskrav, där nyckeln är materialkunskap och kundspecifika produkter med platta element, som omfattar fasader, tak och golv. Samtliga Tassinges produkter är skräddarsydda för ett specifikt projekt, och bolagets säljkår och konstruktionsingenjörer har stort tekniskt kunnande och utvecklar produkterna i nära dialog med byggherrar och arkitekter för att gemensam komma fram till den bästa utformningen och lösningen. Bolaget har stor kunskap om tätskikt och lösningar för tak och fasader, där även Nordic Waterproofings produkter kommer till användning. Vi ser goda förutsättningar att bredda vår kundbas i Danmark och att exportera Taasinges produktsortiment och tillverkningskunnande till de övriga nordiska länderna där Nordic Waterproofing har verksamhet."

"Taasinge har de senaste åren utvecklats bra och bland våra kunder finns större byggbolag som bygger kommersiella byggnader, skolor och flerbostadshus", säger Martin Tholstrup, VD för Taasinge Elementer A/S. "Vår framgång är till del en följd av att vi har en grupp av kompetenta ingenjörer som kan ge tekniska och finansiella råd samt utforma de lösningar som fungerar bäst i varje projekt. Med nya ägare blir Taasinge en del av en koncern som har en plattform som möjliggör för oss att fortsätta tillväxten i de nordiska länderna."  

Teknologi och ökad kapacitet är viktiga faktorer där alltfler kundkategorier går från konstruktioner som byggs på plats till prefabricerade element. Taasinge har också tydligt hållbarhetsfokus som inkluderar energibesparingar, smarta logistiklösningar och framtidens byggteknik. Taasinge-element används då husfasader i betong renoveras för att sänka framtida uppvärmnings­kostnader. Produktionen sker till stor del i Taasinges anläggningar och kompletta fasadelement levereras till respektive arbetsplats i rätt tid.    

Nordic Waterproofing Holding A/S' danska dotterbolag, Nordic Waterproofing Holding DK ApS, har förvärvat 80 procent av aktierna i Taasinge Elementer A/S för 94 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Säljare är bolagets ledning och köpet kommer att finansieras genom Nordic Waterproofings tillgängliga kassa. Taasinge kommer att konsolideras i segmentet Products & Solutions och redovisas som en del i Nordic Waterproofing från och med 4 juli 2017. Förvärvsrelaterade i form av konsultkostnader uppgår till omkring 3 MSEK, vilket redovisas i resultaträkningen för andra kvartalet 2017. Förvärvet bedöms få en marginell positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2017.

"Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska bredda vårt produkt- och tjänsteerbjudande på relevanta europeiska marknader och med Taasinge får vi ett spännande tillskott med god tillväxtpotential. Det är glädjande att Taasinges VD respektive produktionschef är kvar som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Danmark till Nordic Waterproofing-koncernen", kommenterar Martin Ellis.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11:00 den 4 juli 2017.

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/