Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publicerad

16:00 / 27 March 2018 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publiceras idag på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com

Årsredovisningen 2017 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Den tryckta versionen distribueras i början av april till dem som begärt att få den via post.

Tryckta årsredovisningar kan beställas via info@nordicwaterproofing.comeller på telefon 042-36 22 40.

Denna information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018, kl 16:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telefon: +46 708 29 14 54
E-post: jonas.olin@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, STP-painting och Taasinge Elementer. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/