Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

21:30 / 31 May 2018 Nordic Waterproofing Press release

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S ("Bolaget"), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.

Bank of Montreal (BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY) förvaltade från 2 april nominellt 1 576 477 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 6,55 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Från den 20 april förvaltar BMO nominellt 1 141 177 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 4,74 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltade BMO mer än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S från 2 april, och mindre än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S från 20 april.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 21:30 den 31 maj 2018.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting,Taasinge Elementer och RVT. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/