Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding A/S: Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

18:30 / 11 March 2019 Nordic Waterproofing Press release

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Allan Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås att Steffen Baungaard väljs till ny styrelseledamot. Jørgen Jensen har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Ulf Gundemark. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6), och anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Steffen Baungaard, född 1967, har en Civilekonomexamen från Copenhagen Business School, Danmark, samt en examen från Harvard Business School, USA. Steffen har mer än 20 års erfarenhet från byggbranschen och är idag VD och koncernchef för HusCompagniet, Danmarks största och äldsta husbyggare med huvudkontor i Horsens och med verksamhet i Danmark, Sverige och Tyskland. Steffen är även vice ordförande i styrelsen i Arkil Holding A/S samt styrelseledamot i Carl Ras A/S och M.B. Packaging. Tidigare uppdrag innefattar VD/Koncern-direktör för NCC i Danmark samt Försäljningschef för Velfac (del av Velux-koncernen). Steffen är oberoende i förhållande till Nordic Waterproofing Holding A/S och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Årsstämman äger rum i Helsingborg den 24 april 2019 kl. 11:00 CET på Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16, Helsingborg.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019, kl. 18:30 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/