Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

19:40 / 10 February 2020 Nordic Waterproofing Press release

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Nudas Veritas AS

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Petter Holth, Affärsenhetschef Norge

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 101,5438 per aktie 63 920 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 63 920 aktier; Värde: 6 490 680 SEK; Genomsnittligt pris SEK 101,5438/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-07
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Jonas Olin

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: CFO & investerarrelationer, ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 104,3490 per aktie 5 000 aktier

SEK 104,0000 per aktie 5 000 aktier

SEK 104,0907 per aktie 5 000 aktier

SEK 104,0000 per aktie 2 500 aktier

SEK 104,0000 per aktie 2 500 aktier

SEK 104,0000 per aktie 5 000 aktier

SEK 104,0000 per aktie 5 000 aktier

SEK 104,4000 per aktie 5 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 35 000 aktier; Värde: 3 644 199 SEK; Genomsnittligt pris SEK 104,1200/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-10
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/