Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding A/S: Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

15:00 / 4 March 2020 Nordic Waterproofing Press release

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Steffen Baungaard, Allan Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård och vidare föreslås att Leena Arima och Hannu Saastomoinen väljs till nya styrelseledamöter. Ulf Gundemark har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås val av Mats O. Paulsson. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen utökas med en ledamot till sju (7), och anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Leena Arimo är CFO för det finska dotterbolaget till den börsnoterade svenska installations- och fastighetsservicekoncernen Bravida. Innan nuvarande befattning har Leena en längre karriär av ledande befattningar inom bygg- och anläggningskoncernen Lemminkäinen. Leena är född 1963 och finländsk medborgare samt har masterexamen från Helsinki University of Technology. Leena är oberoende i förhållande till Nordic Waterproofing Holding A/S och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Hannu Saastamoinen är CEO för inomhusklimatkoncernen Swegon, ett helägt dotterbolag till börsnoterade svenska investmentbolaget Latour AB. Innan uppdraget som koncernchef för Swegon hade Hannu ledande befattningar inom bland annat Munters, Huurre Group, TAC Svenska, Carrier Refrigeration och Electrolux. Hannu är född 1960 och finländsk medborgare samt har examen från Helsingfors Handelshögskola. Hannu är oberoende i förhållande till Nordic Waterproofing Holding A/S och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Årsstämman äger rum i Helsingborg den 29 april 2020 kl. 11:00 CEST på Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16, Helsingborg.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020, kl. 15:00 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/