Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Rättelse av tidigare pressmeddelande angående rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

18:30 / 2 April 2020 Nordic Waterproofing Press release

I pressmeddelandet som publicerades den 1 april rapporterades att transaktionen gjordes av personen själv, medan den faktiskt gjordes genom ett närstående bolag. Det korrekta pressmeddelandet följer i sin helhet nedan.
I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

 1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: MT Holding Svendborg ApS

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Närstående till Martin Tholstrup, Affärsenhetschef Taasinge Elementer, Ledningsgruppsmedlem i Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Ändring

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Köp
c) Pris och volym:

Pris Volym
SEK 74,65 per aktie 19 250 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 19 250 aktier; Värde: 1 437 013 SEK; Genomsnittligt pris SEK 74,65/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-03-31
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO 

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/