Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding AB: Nordic Waterproofing förvärvar 51% av Gauris B.V. i Nederländerna, ett bolag som distribuerar tätskikt för dammar och pooler

16:00 / 4 February 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 51% av Gauris B.V. ("Gauris"), ett bolag i Nederländerna. Företaget startade 2018 och har sitt huvudkontor i Heerenveen. Gauris distribuerar och prefabricerar tätskiktsmaterial inom segmenten dammar, pooler, tak, vattenlagring, miljölösningar och offentliga miljöer. De erbjuder ett flertal tätskiktsmaterial som EPDM, FPP, LDPE, HDPE, FPO / TPO, geotextilier och PVC med Nederländerna som sin huvudsakliga marknad. Gauris har 7 anställda och en årlig omsättning på ca 1 M EURO.

Gauris grundades 2018 av Annemieke Aal och Martijn Riewald. Bolaget har ett brett sortiment med ett flertal material för tätskikt och har växt och tagit marknadsandelar genom både direkt försäljning och försäljning via internet. Företaget tillhandahåller även tjänster inom rådgivning, utbildning, teknisk support och installationer.

"Förvärvet av Gauris är en möjlighet till fortsatt tillväxt inom befintlig verksamhet och samtidigt expandera vår verksamhet inom Distripond, vilken förvärvades 2019, till fler marknader än Belgien." säger Thomas Zipfel, affärsenhetschef för SealEco. "Detta förvärv ger oss bra förutsättningar i Nederländerna för fortsatt tillväxt inom detta segment."

"Gauris har haft en god tillväxt sedan vi grundade företaget och detta är ett naturligt steg för att öka hastigheten på företagets utveckling." säger Annemieke Aal och Martijn Riewald, Gauris grundare. "Vi ser fram emot att ingå i Nordic Waterproofing och ha en stark huvudägare med ett långsiktigt fokus och god förståelse för vår verksamhet." fortsätter Annemieke och Martijn.

Nordic Waterproofing Holding AB's svenska dotterbolag SealEco AB har förvärvat 51 procent av aktierna I Gauris. Säljare är huvudsakligen PMH Investments B.V. och förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas inte ha en materiell påverkan på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021.

"Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska bredda våra produkt- och serviceerbjudanden på relevanta europeiska marknader och med Gauris tar vi ett logiskt nästa steg i att bygga vidare på det förvärv av Distripond vi gjorde 2019. Det är glädjande att Gauris grundare, tillika ledning, fortsätter som delägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Nederländerna till Nordic Waterproofing", säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 16:00 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/