Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding AB: Bengt-Erik Karlberg, Affärsenhetschef Veg Tech, lämnar Nordic Waterproofing

10:50 / 18 March 2021 Nordic Waterproofing Press release

Bengt-Erik Karlberg lämnar koncernledningen för Nordic Waterproofing Group och sin position som vd för Veg Tech AB. Från och med idag, 18 mars, tar Johan Ljungberg över som interim vd för Veg Tech AB.

"Bengt-Erik har varit en del av Nordic Waterproofing Group i tre år och bidragit förtjänstfullt i att utveckla Veg Tech till det starka bolag det är idag." säger Martin Ellis, vd och koncernchef. Ansvaret i koncernledningen för verksamheten inom Veg Tech har övertagits av Mats Lindborg, Affärsenhetschef för Sverige och Norge. Processen att utse en ny vd för Veg Tech AB har påbörjats och bolaget kommer så snart som möjligt att kalla till MBL-förhandling med berörda fackförbund.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 10:50 CET.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/