Bioteknik med modern affärsmodell

Nuevolution

Nuevolution är ett skandinaviskt bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget utvecklar en forskningsplattform och prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på inflammation, onkologi och immunonkologi.Skandinavisk bioteknik

Nuevolution är ett bioteknikföretag med bas i Skandinavien vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar.  Grunden för Nuevolutions framgångar ligger i bolagets internt utvecklade drug discovery plattform, Chemetics®, en patentskyddad läkemedelsplattform som möjliggör effektiv upptäckt av nya små molekyler som adresserar sjukdomar inom terapeutiska fokusområden. De riskminimerande fördelarna med plattformen, jämfört med andra konventionella bioteknikföretag, är förkortade tidscykler, lägre forskningskostnader samt möjlighet till kontinuerliga intäktsströmmar. Företaget grundades i maj 2001 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn med omkring 40 heltidsanställda.

Profilerade partnerskap och modern affärsmodell

Nuevolutions plattform kan identifiera småmolekylära läkemedelskandidater lika effektivt som den teknik som används för att identifiera kandidater för antikroppar och biologiska läkemedel. Till skillnad från antikroppar, identifierar Nuevolution små molekyler som är oralt tillgängliga, billigare att framställa och som dessutom kan nå mål som inte antikroppar kommer åt, exempelvis inuti celler; allt som kan ge patienter en bättre och mer tillgänglig behandling mot cancer eller inflammatorisk sjukdomar. Med Chemetics® kan Nuevolution dagligen screena mer än tusen gånger fler läkemedelslika små molekyler än de största läkemedelsföretagen kan med all sin sammanlagda teknik och idag screenar Nuevolution miljarder små molekyler mot cirka femton biologiska mål årligen. Genom skapandet av ett bibliotek bestående av mer än en miljard små molekyler har Nuevolution etablerat en unik position inom småmolekylär läkemedelsutveckling med över hundra beviljade patent.

Nuevolution introduce.se aktieanalys
Bild 1: Nuevolutions forskningsplattform Chemetics®, klicka för att förstora

Det konventionella bioteknikföretaget har ofta höga kostnader för preklinisk och klinisk forskning och är därför ofta tvingade att vara enproduktsbolag med en hög riskprofil. Normalt sett passerar sex till åtta år innan de når proof-of-concept (vanligtvis fas II-studier) och först därefter når avtalskeden.

Nuevolutions pipeline av forskningsprogram har för avsikt att nå avtalsskede redan efter två och ett halvt till fyra år. Detta är möjligt främst i områdena inflammation och onkologi, med möjliga avtalsskeden redan när programmen når preklinisk fas eller fas I. Under 2016-2018 räknar bolaget med att utveckla fem till sex program med affärsmöjligheter varav tre till fyra för utlicensiering och ett till två för egen utveckling, vilket bidrar till genererade intäktsströmmar.  Dessa parallellt utvecklade program sker i enlighet med bolagets uttalade affärsmodell ”multiple shots at goal", vilket begränsar riskexponeringen till enskilda projekt.

Affärsmodeller likt Nuevolutions har tidigare använts framgångsrikt av exempelvis antikroppsinriktade företag som Morphosys, Genmab och Regeneron samt småmolekyl-bolag som Plexxikon och Astex Therapeutics.

Nuevolution introduce.se aktieanalys

Bild 2: Nuevolution vs. traditionella bioteknikföretag, klicka för att förstora

Plattformen Chemetics® har historiskt sett använts i 15 samarbetsavtal som genererat intäkter avseende teknik i profilerade partnerskap med världsledande läkemedelsföretag som Novartis, Merck & Co, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Biotech och Lexicon Pharmaceuticals, med realiserade intäkter om 395 MSEK. Dessutom har Nuevolution samarbeten med onkologiska forskningsinstitutioner såsom Cancer Research Technology (CRT) och the Institute of Cancer Research (ICR). Inom ramen för dessa samarbeten studerar Nuevolution, tillsammans med CRT och ICR, nya mekanismer för behandling av cancersjukdomar.

Marknadstrender och intressant projektportfölj

Inom onkologin där patientvården blir allt mer heterogen, d.v.s. att patientens behov av olika läkemedelsalternativ blir fler, kan Nuevolutions läkemedelsplattform leda till att ett antal program förverkligas genom att användandet av Chemetics® inriktas på specifika cancersjukdomar och därigenom kan bidra till utvecklingen av individuellt anpassade läkemedel.

Nuevolution har flera program, inom bl a immunonkologi, som syftar till att stimulera och återaktivera immunförsvaret mot cancer och därmed eliminera tumören effektivt, med avsikten att endast licensiera ut program som nått ett stadie från sen preklinisk fas till klinisk fas I.

Bolagets mest avancerade program är en RORγt-hämmare, där Nuevolution har målsättningen att inleda fas I-studier i H1/ 2017, och ett BET-hämmare-program av bromodomäner där man är i lead optimering. Båda programmen är inriktade på inflammatoriska indikationsområden såsom reumatoid artrit, multipel skleros och psoriasis.

Kort videopresentation om Nuevolution med VD Alex Haahr Gouliaev 
För fler videopresentationer, se bolagets hemsida .

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.