Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Opus Group

Environmental and safety control of vehicles

Opus Group

Opus Group erbjuder tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Bolaget har en uttalad femårsplan avseende åren 2017-2021 där omsättningen ska fördubblas och uppgå till 400 MUSD 2021. Samtidigt ska EBITDA-marginalen förbättras från nuvarande 20 procent till 25 procent 2021. Tillväxten ska till största del vara organisk genom intåg på nya marknader samt drivas av ett utökat tjänsteerbjudande på befintliga marknader.Fordonsprovning i Sverige och internationellt 

Opus Group är ett globalt teknologdrivet tillväxtföretag som utför tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Efterfrågan på bolagets tjänster drivs primärt utav antal rullande bilar i världen, dvs. den befintliga vagnparken. Bolaget är indelat i två divisioner: Vehicle Inspection samt det nystartade Intelligent Vehicle Support. Inom Vehicle Inspection rapporterar Opus tre geografiska segment: Europa, Latinamerika och USA & övriga världen. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg samt 30 regionala kontor, 20 av dem i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Bolaget har även egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA.

Divisionen Vehicle Inspection

I USA och i större delar av Europa är bilprovning avreglerat. I USA har delstater och kommuner lagt ut bilprovning på privata aktörer. Här driver Opus bilprovningsprogram på kontrakt åt myndigheter som valt att lägga ut detta på en tredje part och man deltar frekvent i upphandlingar gällande nya kontrakt. I praktiken innebär det att Opus levererar testutrustning, system och databaser för bilprovning. Ofta löper dessa avtal under flera års tid, normalt fem till sju år, vilket ger stabila och förutsägbara intäkter. USA är i dagsläget bolagets största marknad för bilprovningstjänsterna och målsättningen är att bli en global aktör. Verksamheten i Nord- och Latinamerika bedrivs genom Opus Inspection, en sammanslagning av de två förvärvade bolagen Systech och EPS.

Under 2012 förvärvades en stor andel av Svensk Bilprovnings besiktningsstationer, vilka idag utgör affärsområdet Opus Bilprovning. Genom dessa två affärsområden bygger Opus en stark plattform för framtida expansion, både i Sverige och internationellt.

Tillväxten i marknaden drivs primärt av strängare lagstiftning avseende miljökontroll där nya regioner inför bilprovning eller befintliga regioner utökar sina program. De ökade miljökraven följer en växande fordonsflotta med tillhörande problem från en högre mängd avgasutsläpp, primärt i tillväxtländer. I takt med att miljökraven ökar världen över krävs också mer avancerad utrustning för att mäta avgasutsläpp. Idag utgör divisionen cirka 90 procent av de totala intäkterna.

Nya divisionen Intelligent Vehicle Support

I takt med att självkörande fordon, telematik och uppkopplade bilar blir vanligare på marknaden, behöver fordonstekniker alltmer stöd för att hålla jämna steg med nya fordonsteknologier. De behöver också minska tid och kostnader kopplade till den ständigt ökande mängden modellspecifik fordonssystemdata.

Genom denna nya division hjälper Opus verkstäderna att följa med i den snabba utvecklingen inom fordonsteknik, och ge det stöd de behöver för att kunna ställa specialiserade diagnoser och utföra elektroniska omprogrammeringstjänster för flertalet fordonsmärken. Dessa supporttjänster erbjuder Opus inledningsvis i Nordamerika, Europa och Australien.

Divisionen förenar de förvärvade bolagen Autologic och Farsight med Drew Technologies under en gemensam ledningsstruktur med en väldefinierad målsättning. Divisionen fokuserar på teknikbaserade erbjudanden som hjälper verkstäder med programmering, diagnos och reparation av avancerade fordon. Teknisk support på distans, som Autologic Support och Remote Assist Program (RAP)-tjänster, kommer att levereras via cirka 75 expertmekaniker baserade i USA, Storbritannien och Australien. Idag utgör divisionen cirka 10 procent av de totala intäkterna, med god tillväxtpotential.

Femårsplan 2017-2021

Med nuvarande verksamhet i USA och Sverige har Opus etablerat en stabil och kassaflödesgenererande grund att stå på under de kommande åren. Nu siktar bolaget på expansion på nya marknader för att infria sin femårsplan där omsättningen ska fördubblas samtidigt som EBITDA-marginalen ska gå från 20% till 25%. Merparten av tillväxten ska komma från nya marknader. Förutom USA och Sverige är Opus nu verksamt i Mexico, Chile, Peru, Argentina och Pakistan men Opus räknar med att det kommer krävas 5-10 nya marknader för att uppnå den ambitiösa femårsplanen. Antalet anställda beräknas öka från dagens 2 000 till mellan 3 500-4 000. Opus kommer även fokusera på att öka sitt tjänsteerbjudande för att uppnå tillväxt på befintliga marknader.