Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Opus Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Opus Group: Kommuniké från årsstämma 2019

Den 16 maj 2019 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
...

22:00 / 16 May Opus Group Press release

Opus Group: Delårsrapport kvartal 1, 2019

Rapportperiod januari - mars 2019
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 633 MSEK (555), en tillväxt om 14,0%. Justerat för förvä...

08:30 / 14 May Opus Group Press release

Opus Group: Bokslutskommuniké 2018

Rapportperiod oktober - december, 2018
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 657 MSEK (496), en tillväxt om 32,4%. Justerat för fö...

14:00 / 15 Feb Opus Group Press release

Förlängt besiktningskontrakt i Indiana

Delstaten Indiana tilldelar Opus i USA ett nytt fyraårskontrakt för att fortsätta bedriva besiktningsprogrammet för utsläppstester Clean Air Car C...

08:30 / 14 Jan Opus Group Press release