Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Opus Group

Förlängt besiktningskontrakt i Indiana

08:30 / 14 January 2019 Opus Group Press release

Delstaten Indiana tilldelar Opus i USA ett nytt fyraårskontrakt för att fortsätta bedriva besiktningsprogrammet för utsläppstester Clean Air Car Check i nordvästra Indiana.

Den 10 januari 2019 tecknade Indiana Department of Environmental Management (IDEM) och Envirotest ett nytt kontrakt för det centraliserade programmet Clean Air Car Check. Det fyraåriga kontraktet innehåller även en ytterligare möjlig förlängning till 2026.

Inom programmet Clean Air Car Check besiktigar Opus ca 220 000 fordon per år, fördelat på sju stationer i Lake and Porter county. Opus kontrollerar också läckor av bränsleångor från fordon med hjälp av Opus Remote Sensing-teknologi för fjärranalys av utsläpp.

Sandra Y. McCulloch, Opus President U.S. & Asia, säger: "Opus är stolta över att ha bidragit till renare luft i Indiana sedan 1997 genom att identifiera de fordon som förorenar mest. Vi är glada över förtroendet att få fortsätta erbjuda utsläppstester för medborgare i Indiana flera år framåt. "

Göteborg 14 januari, 2019
Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 500 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/