Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Opus Group

Opus Group: Ny HR-direktör för att stödja Opus globala expansion

08:30 / 28 March 2019 Opus Group Press release

Opus har utsett Olle Lindkvist till den nya rollen Global Director of Human Resources för att utveckla vår växande personalstyrka och stödja vår tillväxtstrategi.

Med över 2 600 anställda har Opus expanderat betydligt de senaste åren. Olles fokus kommer vara att implementera en strukturerad HR-plan för hela den globala verksamheten, för att stödja bolagets strategi.

Han har en bakgrund inom både HR-ledarskap och konsultverksamhet för tillväxtföretag, bland annat från internationella Nilson Group och flygplatsoperatören Swedavia.

Opus VD Lothar Geilen sa: "Tillsättningen av denna nya roll är ett viktigt steg för vår tillväxtresa. Jag är övertygad om att Olles internationella erfarenhet inom förändringsarbete och personalutveckling kommer att vara en stor tillgång för oss i vår fortsatta expansion. Jag välkomnar Olle till Opus och ser fram emot att arbeta med honom i koncernledningen."

Göteborg 28 mars 2019
Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/