Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Opus Group

Opus Group: Opus dotterbolag undertecknar bilprovningskontrakt med New Hampshire

08:30 / 29 March 2019 Opus Group Press release

Den amerikanska delstaten New Hampshire har tilldelat Opus dotterbolaget Gordon-Darby i USA ett nytt femårskontrakt för att utveckla, implementera och driva deras program för fordonsbesiktning.

New Hampshire Department of Safety (Division of Motor Vehicles), och Gordon-Darby tecknade ett nytt kontrakt för delstatens besiktningsprogram för utsläpp och fordonssäkerhet. Det nya kontraktet träder i kraft den 1 januari 2020. Det femåriga kontraktet innehåller även en ytterligare möjlig förlängning på två år. Utöver det nya kontraktet förlängde delstaten det nuvarande kontraktet med sex månader, vilket härmed avslutas den 31 december 2019.

Det decentraliserade bilprovningsprogrammet testar ungefär 1,3 miljoner fordon per år i delstaten.
Programmet innehåller en automatisk OBD-besiktning och elektronisk dokumentation av alla besiktningskrav kopplade till säkerhet.

Robert Tefft, President Gordon-Darby: "Vi är tacksamma för denna möjlighet att få fortsätta vårt partnerskap med delstaten New Hampshire i deras arbete att uppnå renare luft och att säkerställa att fordonens säkerhet."

Gordon-Darby har samarbetat med delstaten New Hampshire sedan dess ursprungliga lansering av det automatiserade bilprovningsprogrammet år 2004.

Göteborg 29 mars 2019
Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/