Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Opus Group

Opus Group

Opus Group: Inbjudan till presentation av Opus Q2 2019 rapport

08:30 / 9 August 2019 Opus Group Press release

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det andra kvartalet 2019 fredagen den 16 augusti 2019 kl. 07:30. CEO Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 14:00.

Presentationen kommer att hållas på engelska. För att ansluta er till webcasten klicka på följande länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/efns3y83

För att ansluta er till konferensen via telefon, vänligen ring in 5-10 minuter innan konferensen startar, och anslut med hjälp av nedan telefonnummer och konferens-ID.

Konferens-ID: 6891376

Deltagare, lokalt nummer - Sverige: +46 8 506 92180
Deltagare, lokalt nummer - Belgien: +32 2 400 9874
Deltagare, lokalt nummer - Danmark: +45 32 728 042
Deltagare, lokalt nummer - Finland: +358 942 450 806
Deltagare, lokalt nummer - Frankrike: +33 1 7670 0794
Deltagare, lokalt nummer - Italien: +39 687 502 026
Deltagare, lokalt nummer - Kanada: +1 8 669 926 802
Deltagare, lokalt nummer - Nederländerna: +31 207 143 545
Deltagare, lokalt nummer - Norge: +47 2 396 0264
Deltagare, lokalt nummer - Schweiz: +41 31 580 0059
Deltagare, lokalt nummer - Spanien: +34 9 1414 6280
Deltagare, lokalt nummer - Storbritannien: +44 8 445718892
Deltagare, lokalt nummer - Tyskland: +49 6 9244 37351
Deltagare, lokalt nummer - USA: +1 6315107495

Göteborg 9 augusti 2019
Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/