Opus bolag omnämns i rättstvist

17:30 / 29 juni 2017 Opus Group Pressmeddelande

Pradeep Tripathi och ett av hans företag, Nexus Environmental, LLC, har startat en rättstvist gentemot Opus Group AB (publ) och Opus Inspection, Inc. (kollektivt "Opus") i United States District Court for the Southern District of New York. Tripathi är en tidigare ägare till Systech International, LLC, ett företag som Opus Group AB (publ) förvärvade 2008. Opus förnekar påståenden i klagomålet och planerar att bestrida dem.

Klagomålet hävdar att Opus har brutit mot sitt kontrakt från 2008 att utföra betalningar av tilläggsköpeskilling om minst 2,2 MUSD relaterat till förvärvet av Systech och Tripathi söker skadestånd på minst 15 MUSD.

Klagomålet hävdar också att Opus engagerade sig i konkurrensbegränsande beteende som påstås ha hindrat Nexus från att konkurrera på bilprovningsmarknaden i Kalifornien. Nexus har begärt skadestånd på 3,5 MUSD och har begärt upp till trefaldiga skadestånd enligt federala lagar och konkurrenslagstiftning i Kalifornien.

Mölndal 29 juni 2017
Opus Group AB (publ)

  

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.