Opus emitterar en företagsobligation i USA om 25 MUSD

18:45 / 29 juni 2017 Opus Group Pressmeddelande

Opus dotterbolag Opus Inspection, Inc. har utfärdat en Taxable Corporate Note ("Företagsobligation") om 25 MUSD i USA. Intäkterna från transaktionen kommer att användas för refinansiering av befintlig skuld och för Opus fortsatta expansion.

Företagsobligationen om 25 MUSD har utfärdats av Opus Inspection och har en räntesats baserad på varierande beskattningsbar kortfristig ränta som är i linje med LIBOR 7 dagar. Företagsobligationen är garanterad genom en bankgaranti utfärdad av Swedbank AB (publ), New York filial med en löptid på tre år, vilken kan förlängas med ömsesidigt godkännande. S&P Global Ratings har utfärdat en långfristig och kortfristig rating på "AA-/A1+" för företagsobligationen. Löptiden inom företagsobligationens ramverk är 15 år. Företagsobligationen kan, helt eller delvis, återbetalas i förtid av Opus utan kostnad.

"Opus är väldigt nöjd med att ha placerat sin första Taxable Corporate Note i USA. Detta långsiktiga finansieringsinstrument skapar hög finansiell flexibilitet för Opus med en attraktiv kostnadsstruktur som kommer att stödja vår tillväxtplan", säger Lothar Geilen, VD för Opus.

"Opus nuvarande finansiering är i SEK medan Opus interna finansiering till övervägande del är i USD, vilket skapar en valutaexponering för koncernen. Företagsobligationen som emitteras i USD kommer härmed att bidra till en minskad valutaexponering i USD för Opus", säger Linus Brandt, CFO och Vice VD för Opus. "Dessa obligationer placeras normalt på penningmarknaden i USA som är betydande i storlek med hög likviditet vilket skapar goda förutsättningar för återfinansiering", säger Linus Brandt vidare.

Opus har idag 1,2 miljarder SEK i utestående företagsobligationer och kommer fortsätta att använda den svenska företagsobligationsmarknaden för framtida finansiering.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Mölndal 29 juni 2017
Opus Group AB (publ)

  

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.