OPUS FÖRVÄRVAR AUTOLOGIC DIAGNOSTICS ISTORBRITANNIEN

16:37 / 16 juni 2017 Opus Group Pressmeddelande

Opus Group AB (publ) har förvärvat 100 procent av aktierna i Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd, ett världsledande
företag inom avancerad fordonsdiagnostik till eftermarknaden för bilindustrin. Köpeskillingen uppgår
till 8 MGBP (cirka 89 MSEK) på en kassa- och skuldfri basis.

  • Opus Group AB (publ) (Opus) har förvärvat Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd, som äger 100 procent av Autologic

Diagnostics Ltd. (Autologic) för en köpeskilling om 9,3 MGBP (cirka 104 MSEK). I förvärvet ingår en kassa om
cirka 1,3 MGBP (cirka 15 MSEK). Därav värderas den förvärvade verksamheten exklusive kassa till cirka 8 MGBP
(cirka 89 MSEK).

  • Efter förvärvet kommer Autologic att fortsätta drivas som en fristående juridisk enhet.
  • Autologic är ett världsledande bolag inom avancerad fordonsdiagnostik till eftermarknaden för bilindustrin.
  • Under 2016 omsatte Autologic cirka 16,5 MGBP (cirka 184 MSEK) med EBITDA (justerat för engångsposter) om
cirka 2,6 MGBP (cirka 29 MSEK).
  • Transaktionen, om 8 MGBP (cirka 89 MSEK) finansieras genom Opus befintliga kassa. Autologic kommer att konsolideras
från och med 16 juni 2017. På grund av omstruktureringskostnader förväntas Autologics bidrag till Opus
nettovinst under 2017 vara försumbar.

"Vi är glada över att ha genomfört förvärvet av Autologic med sin status som ett världsledande företag inom avancerad
fordonsdiagnostik. Vårt befintliga dotterbolag Drew Technologies (Drew Tech) och Autologic passar väl ihop till exempel
genom Autologics ledande diagnostiska produkter och tjänster och dess call center med specialister inom fordonsmekanik
som tillhandahåller support inom fordonsdiagnostisk i Europa, USA och Australien. Autologics närvaro i Europa
och Australien kommer att hjälpa Drew Tech att expandera sina erbjudanden långt utöver den amerikanska marknaden",
säger Lothar Geilen, VD för Opus. "Jag vill uttrycka ett varmt välkomnande till de över 130 anställda på Autologic.
Vi ser fram emot att Autologic-medarbetarna blir en del av Opus familjen", fortsatte Geilen.

Bakgrund och motiv för förvärvet
Autologic med huvudkontor i Oxford i Storbritannien och med dotterbolag i USA, Tyskland och Australien grundades
1999 och har utvecklats till ett världsledande bolag inom avancerad fordonsdiagnostik till eftermarknaden för bilindustrin.
Företaget tillhandahåller marknadsledande programvara, hårdvara och professionella supporttjänster för att bistå
den globala eftermarknaden för bilindustrin att utföra diagnos och åtgärda fel på personbilar.

De sammanslagna enheterna kommer att betjäna en befintlig kundbas med nästan 40 000 bilverkstäder genom att
tillhandahålla marknadsledande fordonsdiagnostik och fordonskommunikationstjänster för att adressera utvecklingen av
ökad datorisering av fordon.

Runt om i världen införs lagstiftning som tvingar bilproducenter att tillåta oberoende verkstäder att kunna diagnostisera
och åtgärda fel på bilar. Vi ser detta i USA (Right to Repair Act), Asien, Europa (Euro 5 lagstiftning) och Australien. Den
här trenden skapar intressanta tillväxtmöjligheter för företag inom sektorerna för fordonsdiagnostik och fordonskommunikation,
där Autologic och Drew Tech är verksamma.

Autologic har en etablerad närvaro i de viktiga geografiska områdena för eftermarknaden för fordonsindustrin genom
sina verksamheter i Europa, USA och Australien. Autologic har långvariga relationer med de viktigaste fordonstillverkarna
och en kundbas med 6 000 konton i 120 länder runt om i världen, främst bestående av specialiserade verkstäder.

Förvärvet i korthet
Opus har förvärvat 100 procent av aktierna i Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd. Köpeskillingen uppgår till 9,3 MGBP (cirka
104 MSEK). Autologic har en kassa om cirka 1,3 MGBP (cirka 15 MSEK). Företaget förvärvas på en kassa- och skuldfri
basis. Köpeskillingen exklusive kassa uppgår till cirka 8 MGBP (cirka 89 MSEK).

Autologics räkenskaper i sammandrag
Autologic omsatte cirka 16,5 MGBP (cirka 184 MSEK) under 2016 med ett rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar
(EBITDA) (justerat för engångsposter) om cirka 2,6 MGBP (cirka 29 MSEK).

Finansiering av Förvärvet
Transaktionen, om 8 MGBP (cirka 89 MSEK) finansieras genom Opus befintliga kassa.
För mer information om Autologic besök www.autologic.com; för Opus besök www.opus.se; och för Drew Tech, besök
www.drewtech.com.

Mölndal 16 juni 2017
Opus Group AB (publ)

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.