Halvårsrapport (januari - juni 2017)

08:30 / 18 augusti 2017 Opus Group Pressmeddelande

Rapportperiod (januari - juni 2017)
Nettoomsättningen uppgick till 903,8 MSEK (847,4), en omsättningstillväxt om 6,7 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 1,1 procent.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 162,2 MSEK (177,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 17,9 procent (20,9), och 8,6 procent lägre EBITDA jämfört med motsvarande period föregående år.
Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -8,8 MSEK (9,9).
Periodens resultat uppgick till 36,6 MSEK (52,6).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 kronor (0,18).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 83,0 MSEK (103,8).

Rapportperiod (april - juni 2017)
Nettoomsättningen uppgick till 475,2 MSEK (452,3), en omsättningstillväxt om 5,1 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska omsättningen -1,7 procent lägre än motsvarande period föregående år.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90,4 MSEK (116,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 19,0 procent (25,7), och 22,1 procent lägre EBITDA jämfört med motsvarande period föregående år.
Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -7,8 MSEK (17,9).
Periodens resultat uppgick till 28,3 MSEK (50,5).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,10 kronor (0,17).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK (94,8).

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Nashville, Tennessee tecknade nytt kontrakt med Opus Inspection.
Opus Inspection förvärvade europeiska RSLab.
Opus erhöll tillkännagivande om tilldelning från regeringen i Sindh, Pakistan.
Ohio tecknade förnyat kontrakt med Opus Inspection.
Opus förvärvade Autologic Diagnostics i Storbritannien.
Opus bolag omnämns i rättstvist.
Opus emitterade en företagsobligation i USA om 25 MUSD.

Göteborg i augusti 2017 
Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.