Inbjudan till presentation av Opus Q2 2017 resultat

08:30 / 11 augusti 2017 Opus Group Pressmeddelande

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det andra kvartalet 2017 innan börsen öppnar fredagen den 18 augusti 2017.

VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat kl. 14:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att ansluta er till webcasten klicka på följande länk:
https://edge.media-server.com/m6/p/4juixjvs.

För att ansluta er till konferensen, vänligen använd konferensdetaljerna nedan.

Access för deltagare: Ring in 5-10 minuter innan konferensen startar på nedanstående nummer / konferens-ID.

Konferens-ID: 4983446

Deltagare, lokalt - London, Storbritannien: +44(0)20 3427 1919
Deltagare, lokalt - New York, USA: +1212 444 0895
Deltagare, lokalt - Paris, Frankrike: +33(0)1 76 77 22 22
Deltagare, lokalt - Frankfurt, Tyskland: +49(0)69 2222 10623
Deltagare, lokalt - Stockholm, Sverige: +46(0)8 5033 6539
Deltagare, lokalt - Copenhagen, Danmark: +4538 48 75 13
Deltagare, lokalt - Oslo, Norge: +472350 0486
Deltagare, lokalt - Helsingfors, Finland: +358(0)9 6937 9590
Deltagare, nationellt - Luxembourg: 800 27094
Deltagare, lokalt - Brussels, Belgien: +32(0)2 402 3092
Deltagare, lokalt - Lissabon, Portugal: +3512131 64171
Deltagare, lokalt - Geneve, Schweiz: +41(0)22 567 5432
Deltagare, lokalt - Toronto, Kanada: +1416 216 4142
Deltagare, lokalt - Madrid, Spanien: +3491 114 6582

Göteborg 11 augusti 2017
Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.