Opus slutför förvärvet av Farsight

08:30 / 7 augusti 2017 Opus Group Pressmeddelande

Den 4 augusti 2017 slutförde Opus Groups dotterbolag Autologic Diagnostics, Inc. förvärvet av New York-baserade MVDS. LLC d/b/a Farsight till en köpeskilling om 1,2 MUSD (cirka 9,8 MSEK).

Opus förvärvade bolaget enligt ett tillgångsavtal. Farsight kommer att fusioneras med Autologic inom 90 dagar efter slutförandet av förvärvet, och dess verksamhet kommer att integreras med Autologics i Nordamerika. Befintliga produkter som erbjuds inom det väl respekterade Farsight-varumärket kommer att fortsätta stödjas och utvecklas av Autologic efter integrationen.

"Vi är glada över att genomföra förvärvet av Farsight, eftersom det kommer att göra det möjligt för Autologic att utöka sina produkter och tjänster till inhemska fordon. Förvärvet innebär också att flera tidigare chefer och fordonsexperttekniker återvänder till Autologic. Dessutom passar Farsight väl ihop med vårt befintliga dotterbolag, Drew Technologies (Drew Tech) i Ann Arbor, Michigan nära Detroit. Drew Tech kan ta tillvara på Autologics och Farsights resurser inom callcenter för att utöka sin RAP-tjänst (Remote Assist Program) för att täcka fler fordon", säger Lothar Geilen, VD för Opus.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Göteborg, 7 augusti 2017
Opus Group AB (publ)

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.