Opus tilldelas notice of contract award från delstaten New Jersey

08:00 / 23 augusti 2017 Opus Group Pressmeddelande

Opus Inspection, Inc. (Opus) har erhållit ett notice of contract award från New Jersey för att bedriva delstatens utökade bilprovningsprogram. Innan kontraktet kan tecknas föreligger den  sedvanliga protestperioden som avslutas den 1 september 2017. Kontraktstiden uppgår till sex år med möjlighet för delstaten att förlänga kontraktet upp till ytterligare fyra år. Kontraktet beräknas generera cirka 20 MUSD i årliga intäkter. 

New Jerseys bilprovningsprogram är ett hybridprogram bestående av 26 statligt ägda centraliserade bilprovningsstationer och cirka 1 200 privata bilprovningsstationer. Det utförs drygt 2,5 miljoner besiktningar årligen.

Kontraktet beräknas undertecknas under 2017. Opus påbörjar bilprovningsprogrammet inom 90 dagar från det att kontraktet har tecknats.

Göteborg 23 augusti 2017

Opus Group AB (publ)

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.