Miljö- och säkerhetskontroll av fordon

OPUS GROUP

Opus Group erbjuder tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Bolaget har en uttalad femårsplan avseende åren 2017-2021 där omsättningen ska fördubblas och uppgå till 400 MUSD 2021. Samtidigt ska EBITDA-marginalen förbättras från nuvarande 20 procent till 25 procent 2021. Tillväxten ska till största del vara organisk genom intåg på nya marknader samt drivas av ett utökat tjänsteerbjudande på befintliga marknader.

Nyckeltal

OPUS GROUP

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 1857,5 2481,7 2718,5
Omsättningstillväxt 9,4% 33,6% 9,5%
Rörelseresultat MSEK 106,8 281,0 338,1
Rörelsemarginal 5,8% 11,3% 12,4%
Vinst per aktie KR 0,25 0,37 0,53
Utdelning per aktie KR 0,05 0,12 0,15
Eget kapital MSEK 946,7 1069,9 1212,7
Soliditet 28,4% 27,7% 30,1%
Nettoskuld MSEK 965,6 1499,0 1409,0
Antal miljoner aktier 290,3 290,3 290,3

Värdering

OPUS GROUP

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 22,8 26,1 17,4 12,1
P/BV (x) 1,8 2,0 1,7 1,5
EV/S (x) 1,5 1,5 1,4 1,2
EV/EBITDA (x) 7,7 9,3 6,8 5,7
EV/EBITA (x) 11,4 15,2 9,2 7,5
EV/EBIT (x) 15,9 21,3 12,1 9,8
Direktavkastning (%) 1,8% 0,8% 1,9% 2,3%