BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016-12-31

08:42 / 23 februari 2017 Orasolv Pressmeddelande

Bokslutskommunikén för Orasolv AB (publ) för 2016 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.orasolv.se samt på Aktietorgets hemsida.

Samtidigt vill vi göra alla uppmärksamma på att vi har ändrat datum för leverans av Orasolv ABs delårsrapport för kvartal 1 till den 28 april och för kvartal 2 till den 25 augusti.

_______________________________

Stockholm den 23 februari 2017

ORASOLV AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                 Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB             CFO Orasolv AB
Tel: 0707-40 11 95                  Tel: 070-720 58 00

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.