DELÅRSRAPPORT 2017-06-30

08:30 / 25 augusti 2017 Orasolv Pressmeddelande

Delårsrapporten för Orasolv AB (publ) för Q2 2017 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.orasolv.se samt på Aktietorgets hemsida.

Stockholm den 25 augusti 2017

ORASOLV AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                                   Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                          CFO Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                                   Tel: 070-720 58 00

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.