Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

OrganoClick

OrganoClick

OrganoClick AB: OrganoClick utser Affärsområdeschef för Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter

11:46 / 19 November 2020 OrganoClick Press release

OrganoClick har tillsatt Peter Rydja för positionen som affärsområdeschef för OrganoClicks affärsområde Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter. Han kommer leda försäljningsorganisationen och ansvara för försäljning och marknadsföring av affärsområdets varumärken och produkter. Peter har mer än 10 års erfarenhet från försäljning och marknadsföring av konsumentprodukter från både Fazer-koncernen, Spendrups och Hilton Food Group.

Peter är utbildad civilekonom och har en högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi från Mälardalens högskola. Tidigare erfarenheter är bl.a. tjänsten som VD för Gateau, ett dotterbolag inom Fazer-koncernen som tillverkar och säljer bröd via egna butiker och återförsäljare inom dagligvaruhandeln. Under Peters 6-åriga ledning expanderade bolaget från 80 MSEK till 300 MSEK i omsättning via en nordisk expansion. Peter har innan även haft rollen som finanschef för Fazer Brands Sverige och olika roller inom Spendrups.

"Vi är mycket glada att välkomna Peter till OrganoClick. Hans erfarenhet från försäljningsledning, varumärkesbyggande och snabb försäljningsexpansion av konsumentprodukter kommer vara mycket värdefulla vid vår fortsatta expansion", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick. 

"Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Mitt engagemang ligger i hållbart företagande ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv och jag är stolt över att få arbeta i en verksamhet där detta går hand i hand. Nu kommer vi på OrganoClick fortsätta vår resa tillsammans med konsumenterna och våra kunder. Jag ser verkligen fram emot att anta dessa utmaningar tillsammans med kollegor och ledning," säger Peter Rydja.

Peter tillträder tjänsten som affärsområdeschef och medlem av ledningsgruppen den 11 januari 2021. 

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 11:46 CET.

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/