Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

OrganoClick

OrganoClick

OrganoClick AB: OrganoClick utser ny Operativ chef

10:00 / 25 November 2020 OrganoClick Press release

OrganoClick har utsett Daniel Lund som ny Operativ chef för koncernen. Han kommer leda den operativa organisationen med ansvar för inköp, produktion och logistik. Daniel har mer än 20 års erfarenhet från produktion, kvalitetsarbete och logistik från AstraZeneca, Pfizer, Medivir och Bactiguard.

Daniel är utbildad civilingenjör inom kemiteknik från Luleå tekniska universitet. Han kommer senast från tjänsten som Operativ chef för Bactiguard, ett medicintekniskt bolag som tillverkar en antibakteriell ytbehandling för olika vårdapplikationer. Tidigare erfarenheter är bl.a. Supply Chain Director för Pfizer Strängnäs, Supply Chain Director för Medivir och mer än 14 år inom olika ledande roller inom Astra Zenecas produktion i Södertälje inom både produktionsplanering, logistik och kvalitetsarbete.

"Vi är mycket glada att välkomna Daniel till OrganoClick. Daniel har en bred erfarenhet från kemisk tillverkning inom både stora koncerner och mindre entreprenöriella bolag vilket gör honom mycket lämpad för rollen som Operativ chef hos oss. Hans erfarenhet från både produktionsledning, planering, kvalitetsarbete och logistik kommer vara mycket värdefulla vid vår fortsatta globala expansion", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick. 

"Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Jag har ett starkt engagemang för både hållbarhet och miljö och är glad över att jag nu får använda mina erfarenheter inom produktion och kemi i en verksamhet där hållbarhet är en integrerad del av affärsidén. Jag ser fram emot att vara en del av OrganoClicks fortsatta resa med att bygga en ny svensk industri baserad på grön kemi", säger Daniel Lund.

Daniel tillträder tjänsten som Operativ chef och medlem av ledningsgruppen den 8 februari 2020.  I samband med detta kommer nuvarande Operativa chefen Mikael Wickström tillträda en ny roll som Teknisk chef för OrganoClick.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-25 10:00 CET.

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/