Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

OrganoClick

OrganoClick

OrganoClick AB: XXL Sverige ny återförsäljare av OrganoTex®

08:45 / 15 September 2021 OrganoClick Press release

I maj tecknade OrganoClick via sin norske distributör Norsk Fjellsport ett återförsäljaravtal med XXL Norge för OrganoTex® klädvårdsprodukter och skovårdsprodukter. Nu utökas samarbetet till att även inkludera XXL Sveriges 26 varuhus som kommer börja sälja OrganoTex® textilimpregnering och tvättmedel för funktionskläder samt skoimpregnering och skovax.

OrganoTex® textil- och skovårdsprodukter har utvecklats under ett flertal år och designats för att ge god vattenavvisning samtidigt som de är biologiskt nedbrytbara. Tekniken baseras på OrganoClicks patenterade och prisbelönta teknik för modifiering av textilfibrer och är helt fri från problematiska perfluorerade ämnen (PFAS), cykliska siloxaner eller isocyanater som ofta används i dagens textilimpregneringar. Flera av dessa ämnen misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande och är extremt långlivade i naturen.

"Vi är väldigt glada att nu expandera samarbetet med XXL till att även innefatta deras svenska varuhus. Vi får nu en ännu bredare distribution i Norden av våra PFAS-fria och biologiskt nedbrytbara impregnerings- och underhållsprodutker för textila produkter. Det är väldigt glädjande att alltfler nu väljer att jobba med våra biologiskt nedbrytbara produkter som ersätter PFAS och andra miljöstörande kemiska ämnen", säger Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex® på OrganoClick.

Första leveransen av produkter kommer ske under september 2021 varefter XXL Sverige börjar sälja produkterna i början av oktober.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-15 08:45 CET.

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/