Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2017 i Polygiene AB (publ)

16:08 / 17 maj 2017 Polygiene Pressmeddelande

Idag, den 17 maj 2017, hölls årsstämma i Polygiene AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.  Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag om omval av Lennart Holm, Mats Georgson, Richard Tooby, Jonas Wollin och Jonas Sjögren samt nyval av Daniel Oelker som ordinarie styrelseledamöter. Richard Tooby valdes som ny styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till styrelseordföranden och med 125­ 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. 

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Malmö den 17 maj 2017

Polygiene AB (publ)

Om Polygiene

Polygiene är världsledande leverantör av luktkontroll och Stay Fresh-lösningar för kläder, sportutrustning, mode och andra material med målet att användare ska känna sig fräscha. Företagets skandinaviska ursprung borgar för kvaliteten och det miljömässigt hållbara i dess produkter och tjänster. Ett hundratal internationella premiumvarumärken har valt att använda Polygiene Odor Control Technology i sina produkter. Bolaget grundades 2006 och är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.