Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

POOLIA: Poolia AB - Ny valberedning utsedd

Med anledning av att Björn Örås med familj avyttrat sina aktier i Poolia till Danir Resources AB, har Björn Örås ställt sin plats i valberedningen...

17:30 / 11 Sep Poolia Press release

POOLIA: Poolia Executive Search AB växer

Poolia Executive Search AB, Pooliakoncernens specialistbolag inom rekrytering av ledningspersoner och styrelser förstärks nu med ytterligare tre e...

08:07 / 17 Aug Poolia Press release

POOLIA: Karriär och Covid-19

Covid-19 pandemin har inneburit många förändringar i vardagen, inte minst när det kommer till jobbet. Varsel och nedskärningar, kreativa lösningar...

08:00 / 16 Jun Poolia Press release

POOLIA: Poolia AB - Årsredovisning 2019

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.
En eng...

17:00 / 6 Apr Poolia Press release