Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Poolia AB

15:01 / 15 September 2020 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument SE0000567539 A shares and B shares
Innehavare Björn Örås
 
Före transaktionen
Antal aktier 19 388 201
Antal rösträtter 12 569 080
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-09-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Rödgladan AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 
Kommentar
ISIN-kod: A-aktie: - B-aktie: SE0000567539. Rödgladan AB:s innehav har passerat ned under tröskelvärdena fem procent av det totala antalet röster respektive fem procent av det totala antalet aktier. Björn Örås sammanlagda innehav har passerat ned under tröskelvärdena fem procent av det totala antalet röster respektive fem procent av det totala antalet aktier.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/