Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB (publ) - Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-26

12:15 / 26 October 2021 Poolia Press release

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Syd AB till anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Poolia Syd AB till tre anställda. Stämman beslutade att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till totalt 350 000 kr att erläggas vid tillträdet den 1 januari 2022.

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till tre anställda. Stämman beslutade att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till totalt 1 250 000 kr att erläggas vid tillträdet den 1 januari 2022.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 12:15 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/