Kvalificerade tjänstemän

POOLIA

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i Sverige, Tyskland och Finland. Bolaget verkar inom ett par fokusområden och är aktiva på en marknad som i stor utsträckning följer konjunkturen.

Nyckeltal

POOLIA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 771,5 807,5 836,8
Omsättningstillväxt -1,7% 4,7% 3,6%
Rörelseresultat MSEK 22,2 24,1 30,5
Rörelsemarginal 2,9% 3,0% 3,6%
Vinst per aktie KR 0,74 1,08 1,25
Utdelning per aktie KR 0,60 0,80 0,90
Eget kapital MSEK 88,3 98,3 105,9
Soliditet 34,9% 35,9% 37,6%
Nettoskuld MSEK -42,8 -53,4 -62,0
Antal miljoner aktier 17,1 17,1 17,1

Värdering

POOLIA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 19,5 16,2 11,9 10,3
P/BV (x) 3,3 2,3 2,2 2,1
EV/S (x) 0,3 0,3 0,2 0,2
EV/EBITDA (x) 7,5 8,7 6,2 4,8
EV/EBIT (x) 8,4 9,7 6,9 5,2
Direktavkastning (%) 3,8% 3,8% 6,2% 7,0%