Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Pricer

Electronic shelf labels

Pricer

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.ESL (Electronic Shelf Label)

Pricer är verksamt inom området elektroniska hyllkantsetiketter, ESL (Electronic Shelf Label). Bolagets verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Detta har traditionellt sett gjorts med hjälp av vanliga tryckta papperslappar men fördelarna med att göra detta elektroniskt är många. Pricer utvecklar produkter, väljer leverantörer och sköter inköp. Tillverkning sker externt, främst i Asien, vilket skapar en flexibel och skalbar modell.

Genom att arbeta med elektroniska hyllkantsetiketter får butikerna nya möjligheter vad gäller prisoptimering. Priser kan förändras i realtid och systemet säkerställer att priset på hyllkanten är det samma som i kassan vilket förväntas leda till nöjdare kunder. Det elektroniska systemet går även att integrera mot övriga funktioner såsom exempelvis lagerhållning. Dessutom finns mer direkta effekter där lägre personal- och tryckkostnader är de mest uppenbara. Detta kommer som en följd av att etiketterna blir digitala och inte behöver bytas ut.

Anpassade etiketter utifrån ett centralt system

Basen i Pricers system är en kommunikationsplattform som med hjälp av infraröd (IR)-teknik kan kommunicera med etiketterna runt om i affären. Dels kan systemet alltså skicka ut nya priser och övrig information men även kontrollera att etiketterna faktiskt visar rätt information. IR som teknik har även fördelarna att vara strömsnål och relativt okänsligt från yttre störningar. Systemet kan i dagsläget genomföra 50 000-100 000 prisförändringar per timme. Etiketterna drivs av batterier och har normalt sett en livslängd på 8-10 år.

Pricer erbjuder två huvudtyper av displayer som finns i en rad utföranden och storlekar. Dels arbetar bolaget med så kallade segmentsbaserade etiketter som bygger på LCD-teknologi med ett stort antal förinställda segment, exempelvis pris- och produktinformation i etiketten.

Varje segment kan slås på och av efter behov. Den andra typen av etiketter kallas för DotMatrix och bygger på samma teknik som används i e-böcker. I dessa displayer kan informationen skräddarsys totalt och så pass detaljerat material som streckkoder kan visas och scannas av direkt från etiketten. Bolaget lägger ett stort fokus på produktutveckling - både genom att ligga i framkant rent tekniskt men också genom att utveckla själva produktionsprocessen för att sänka befintliga produktionskostnader.

Global marknadsledare med långa införsäljningsprocesser

Pricer är ett globalt företag med installationer i hela världen, totalt i omkring 40 länder. Bolaget är världsledande på en marknad med mycket låg penetrationsgrad där  konkurrenterna ofta är nischade med lokal prägel.. Globalt sett har endast ett par procent av världens detaljister ett elektroniskt system för hylletiketter. Europa är idag Pricers största marknad där Frankrike är det land som är klart dominerande. Historiskt sett har ungefär hälften av installationerna skett av Pricer själva och resterande del av partners i bolagets globala nätverk av återförsäljare och agenter. Försäljningen sker ofta i stora centrala upphandlingar vilket inte sällan innebär långa införsäljningsprocesser.

Pricer har installerat ungefär 140 miljoner etiketter fördelat på omkring 15 000 installationer i mer än 50 länder. Bland kunderna finns aktörer som har installerat allt ifrån 10 till 100 000 etiketter. Kunderna är framför allt de stora detaljhandelskedjorna med störst fokus mot livsmedel. Även byggvaror, elektronik och apotek är prioriterade marknadsområden. Drivkrafterna är interna effektiviseringskrav men även en alltmer snabbföränderlig prissättning i spår av globaliseringen. Pricer menar på att deras system generellt har en återbetalningstid på ungefär ett år.