Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Pricer ökar antalet aktier med 0,7 procent

15:00 / 30 June 2011 Pricer Press release

Pricer har under juni månad emitterat 797 610 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat till 107 500 414, en ökning på 0,7 %. Denna information offentliggörs i enlighet med 4 kap 9 § lagen om handel med finansiella instrument.

[image]

För ytterligare information kontakta: Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 - 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 30:e juni 2011 kl. 15:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com Bergkällavägen 20-22                                                                                                                                         Telefon: +46 8 505 582 00 SE-192 79 Sollentuna                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Show as PDF