Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

Pricer ökar antalet aktier med 0,47 procent

16:00 / 31 August 2012 Pricer Press release

Pricer har under augusti månad emitterat 516 633 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat till 109 891 781, en ökning på 0,47 %. Denna information offentliggörs i enlighet med 4 kap 9 § lagen om handel med finansiella instrument.

[image]

För ytterligare information kontakta: Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 - 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 31:a augusti 2012 kl. 16:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                 Hemsida: www.pricer.com Bergkällavägen 20-22                                                                                                                                       Telefon: +46 8 505 582 00 SE-192 79 Sollentuna                                                                                                                                        Organisationsnummer: 556427-7993Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/pricer/r/pricer-okar-antalet-aktier-med-0-47--,c9299634

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/715/9299634/41111.pdf

Show as PDF