Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Pricer

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

12:55 / 28 November 2018 Pricer Press release

Flaggningsmeddelande i Pricer Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556427-7993 Pricer Aktiebolag
Instrument SE0000233934 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 576 876
Antal rösträtter 5 576 876
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-05-15
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 817 530
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 817 530
Andel
 - aktier 5,24 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,2 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,2 % 5 817 530
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,2 % 5 817 530
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 5 809 530
 - andel av rösträtter 5,19 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 8 000
 - andel av rösträtter 0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 817 530
 - andel av rösträtter 5,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Niklas Matses
 - telefon +46733854156
 - mejl niklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB har genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående röster till följd av nettoköp i Pricer AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/