Elektroniska hyllkantsetiketter

PRICER

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.Nyckeltal

PRICER

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
827,7 1125,0 1181,2
Omsättningstillväxt
9,3% 35,9% 5,0%
Rörelseresultat MSEK
55,5 103,4 104,1
Rörelsemarginal
6,7% 9,2% 8,8%
Vinst per aktie SEK
0,4 0,7 0,7
Utdelning per aktie SEK
0,5 0,6 0,6
Eget kapital MSEK
718,7 752,0 765,6
Soliditet
78,2% 71,6% 74,7%
Nettoskuld MSEK
-166,8 -83,1 -199,0
Antal miljoner aktier
110,2 110,2 110,2

Värdering

PRICER

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 16,1 23,5 13,1 12,5
P/BV (x) 1,4 1,4 1,3 1,3
EV/S (x) 1,0 0,9 0,8 0,7
EV/EBITDA (x) 9,2 10,4 7,6 6,5
EV/EBIT (x) 10,8 12,9 8,8 7,6
Direktavkastning (%) 5,4% 5,5% 6,7% 7,2%