Elektroniska hyllkantsetiketter

PRICER

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.

Nyckeltal

PRICER

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 827,7 1162,9 1221,1
Omsättningstillväxt 9,3% 40,5% 5,0%
Rörelseresultat MSEK 55,5 107,7 105,9
Rörelsemarginal 6,7% 9,3% 8,7%
Vinst per aktie SEK 0,4 0,7 0,7
Utdelning per aktie SEK 0,5 0,6 0,6
Eget kapital MSEK 718,7 755,2 770,1
Soliditet 78,2% 70,4% 74,1%
Nettoskuld MSEK -166,9 -67,5 -196,2
Antal miljoner aktier 110,2 110,2 110,2

Värdering

PRICER

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 16,1 23,5 15,4 15,1
P/BV (x) 1,4 1,4 1,6 1,6
EV/S (x) 1,0 0,9 1,0 0,8
EV/EBITDA (x) 9,2 10,4 9,3 8,3
EV/EBIT (x) 10,8 12,9 10,7 9,7
Direktavkastning (%) 5,4% 5,5% 5,4% 5,9%