Effektiv lagring av affärskritisk data

Proact

Proact hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt handskas med affärskritisk information. Nyckelorden inom organisationen är hantera, säkerställa och lagra. Uppnår sina mål gör man genom att erbjuda sina kunder branschvis expertis och effektiva lösningar.Specialist inom lagring och arkivering

Proact är verksamt inom IT-nischen lagring och arkivering vilket innebär att man hjälper sina kunder att handskas med allt det digitala material som skapas och används i den löpande verksamheten. För att ta några exempel kan man tänka på hur en webb-TV kanal hämtar upp gamla klipp som besökaren vill spela upp, hur ett oljeprospekteringsföretag på ett smidigt sätt ska kunna leta bland enorma mängder seismisk data, eller hur en kommun på ett effektivt sätt ska kunna lagra folkbokföringsdata för alla sina invånare. Ofta är det komplicerat att bygga upp system för detta helt på egen hand.

Proact är en fristående integratör som erbjuder konsulttjänster, support och system för att på ett effektivt och heltäckande sätt hjälpa sina kunder att hitta rätt lösning. Support erbjuder man sina kunder dygnet runt i Nordeuropa, vilket är den marknad bolaget är verksam på. Detta bidrar till att kunderna alltid ska kunna känna sig trygga med sina lösningar.

Branschvis expertis leder till skräddarsydda system

Olika kunder har olika krav på lösningar. Vissa vill bara ha enkel arkivering men har så stora informationsvolymer att det blir svårt för dem att hitta den rätta lösningen på egen hand. Proact kan då hjälpa till med att rensa för onödiga kopior och lägga datan på relativt billiga system. Andra kunder har mer komplexa krav där behovet av t ex tillgänglighet kan vara stort. I detta fall skräddarsyr man ett system som innebär enkel användning och korta ledtider.

Proact har valt att internt göra en branschvis specialisering där kunnande inom exempelvis IT och telekom, bank och finans, kommun och lansting samt olja och energi delas upp i separata enheter. På detta sett kan man skapa en helt annan förståelse för vilket system som är rätt för just denna kund.

Ökande informationsvolymer - Proacts största drivkraft

Generellt kan man säga att en av bolagets allra starkaste drivkrafter är de växande informationsvolymerna som syns runt om i samhället. Samtidigt ställs allt högre krav på intern säkerhet och även legala bestämmelser påverkar. Bolagets mål är att utifrån detta scenario hjälpa sina kunder att handskas med informationen på ett mer effektivt sätt, vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar för kunderna.

Proacts intäkter kommer dels ifrån systemförsäljning, som i grova drag står för två tredjedelar av den totala försäljningen, och dels ifrån tjänsteverksamheten. Systemförsäljningen består av vidareförsäljning av hård- och mjukvara medan tjänsteverksamheten omfattar främst konsulttjänster och support.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.