Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Proact

Specialist in critical data storage

Proact

Proact är en av Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster där de hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt hantera affärskritisk information. Kunderna är i regel medelstora- och stora företag samt myndigheter.Specialist inom lagring och arkivering

Proact är verksamt inom IT-nischen data center vilket innebär att man hjälper sina kunder att handskas med allt det digitala material som skapas och används i den löpande verksamheten. För att ta några exempel kan man tänka på hur en webb-TV kanal hämtar upp gamla klipp som besökaren vill spela upp, hur ett oljeprospekteringsföretag på ett smidigt sätt ska kunna leta bland enorma mängder seismisk data, eller hur en kommun på ett effektivt sätt ska kunna lagra folkbokföringsdata för alla sina invånare. Ofta är det komplicerat att bygga upp system för detta helt på egen hand.

Proacts lösningar omfattar alla delar av ett data center, inklusive lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Företaget har ett brett utbud inklusive analys och design, implementering och support. Proact är en oberoende integratör som erbjuder hård- och mjukvara från partners som Cisco, Dell EMC, Hitachi Datasystems, NetApp och Veritas. I de flesta fall arbetar Proact med två olika leverantörer inom varje tekniskt område. Detta för att behålla specialistkunskap och för att minska motpartsrisken.

Serviceavtal ger återkommande intäkter

Proacts intäkter kan delas in i två huvudsakliga områden, system respektive serviceintäkter. Systemintäkterna utgörs av försäljning av hård- och mjukvara till de datacenterlösningar bolaget bygger. Dessa har i regel en låg bruttomarginal och är volatila på kvartalsbasis men driver samtidigt tillväxten i serviceintäkterna. Serviceintäkterna består till medparten av återkommande support- och molnintäkter med en avtalslängd om 3-5 år. Serviceintäkterna har en högre bruttomarginal relativt systemsidan, det exakta förhållande redovisar dock inte bolaget. Vid sidan av den återkommande delen innefattar service även en mindre konsultintäkter kopplat till analys, design och implementering. 

Ökande informationsvolymer

Generellt kan man säga att en av bolagets allra starkaste drivkrafter är de växande informationsvolymerna som syns runt om i samhället. Samtidigt ställs allt högre krav på intern säkerhet och även legala bestämmelser påverkar. Bolagets mål är att utifrån detta scenario hjälpa sina kunder att handskas med informationen på ett mer effektivt sätt, vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar för kunderna.

Proacts intäkter kommer dels ifrån systemförsäljning, som i grova drag står för två tredjedelar av den totala försäljningen, och dels ifrån tjänsteverksamheten. Systemförsäljningen består av vidareförsäljning av hård- och mjukvara medan tjänsteverksamheten omfattar konsulttjänster, support samt molntjänster.

Ledande oberoende integratör i Europa

Proact är specialiserat på affärskritisk data hos medelstora- och stora företag samt myndigheter och har verksamhet i större delen av Europa, där bolaget som oberoende aktör är relativt unikt. Konkurrens möter man främst från grupperna nedan.

Andra integratörer - Små specialiserade företag som arbetar i en enda region eller ett land och stora lokala systemintegratörer med allmänna IT-erbjudanden. Som europeisk specialist har Proact en stark ställning, särskilt med större multinationella företag 

Publika molnleverantörer - Amazon, Microsoft och Google expanderar i det publika molnsegmentet för att få marknadsandelar. Detta skapar konkurrens för Proacts traditionella systemförsäljning samt för deras cloud-verksamhet. Proact kan dock dra nytta av deras investeringar genom att erbjuda hybrid cloud-lösningar i samarbete med teknikjättarna.

Globala IT-företag - Större IT-företag, som även kan vara leverantörer till Proact, som IBM och HP Enterprise säljer sina produkter och tjänster direkt till slutkunden. Mot dessa konkurrenter ligger Proacts största fördel i att vara en oberoende integratör och de kan därav skaffa de bästa produkterna oberoende av leverantören.