Kalender & Ägare

Proact

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 8 feb 2018
Delårsrapport Q1 18 apr 2018
Delårsrapport Q2 11 jul 2018
Delårsrapport Q3 18 okt 2018
Bokslutskommuniké Q4 6 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Martin Gren (Grenspecialisten) 11,2 % 11,2 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 10,9 % 10,9 %
Swedbank Robur Fonder 9,6 % 9,6 %
Skandia Fonder 6,8 % 6,8 %
Fondita Fonder 4,6 % 4,6 %
C WorldWide Asset Management 3,9 % 3,9 %
Handelsbanken Fonder 3,9 % 3,9 %
Unionen 2,1 % 2,1 %
Marlborough Fund Managers Limited 1,4 % 1,4 %
Carnegie Fonder 1,4 % 1,4 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.