Paused Coverage

The coverage of Proact is temporarily paused, no research will be published for next quarter.

Effektiv lagring av affärskritisk data

PROACT

Proact är en av Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster där de hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt hantera affärskritisk information. Kunderna är i regel medelstora- och stora företag samt myndigheter.