Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Projektengagemang

Projektengagemang

Projektengagemang: Förutsättningar för tillväxt

07:30 / 5 May 2021 Projektengagemang Press release

Trots rådande pandemi har koncernens lönsamhet stabiliserats och närmar sig nu det långsiktiga lönsamhetsmålet. De strategiska åtgärder som genomförts under 2019 och 2020 har lett till lägre omkostnader och ökad effektivitet. Det ger en stabil bas för lönsam tillväxt framåt. Nettoomsättning i kvartalet uppgick till 282 (341) miljoner kronor. EBITA-resultatet var 18,2 (28,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 6,5 (8,5) procent.

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2021
  • Nettoomsättningen uppgick till 282,0 (341,1) miljoner kronor
  • EBITA uppgick till 18,2 (28,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 6,5 (8,5) procent
  • EBIT uppgick till 15,5 (26,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 5,5 (7,7) procent
  • Periodens resultat uppgick till 9,3 (16,2) miljoner kronor
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,67) kronor (ingen utspädningseffekt)

Här finner du rapporten i sin helhet (https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter)

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q1-2021

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 5 MAJ 2021.

Om PE

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer och samhällen. Vi finns representerade i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/