Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Projektengagemang

Projektengagemang

Projektengagemang fastställer nya finansiella mål

07:25 / 16 July 2021 Projektengagemang Press release

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ) har fastställt nya finansiella mål.

- Det finns stora möjligheter att utveckla företaget under de kommande åren och 2025 ska PE vara Sveriges ledande teknikkonsult med fokus på byggnader. De uppdaterade finansiella målen speglar våra tillväxtambitioner och riktning framåt, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande.

Projektengagemangs nya finansiella mål utgörs av:
  • Lönsamhetsmål: 10 procent EBITA-marginal över tid
  • Tillväxtmål: En årlig tillväxt över tid på 15 procent inkluderande förvärv
  • Skuldsättningsmål: En nettolåneskuld i relation till EBITDA som inte ska överstiga 2,5
  • Utdelningspolicy: 30-50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna.

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:25 CET.

Om PE

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer och samhällen. Vi finns representerade i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/