Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

Kommentarer till kallelsen till extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

16:40 / 21 January 2019 QuickCool Press release

QuickCool och EHGO kommenterar kallelsen till extra bolagsstämma

QuickCool och European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) presenterade en finansieringslösning genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018. Båda parter samverkar för en väl fungerande finansieringslösning.

Styrelseordförande Göran Brorsson kommenterar: "Fördröjningarna i vårt utvecklingsarbete är en besvikelse för oss alla. Tyvärr har det medfört att förtroendet och värderingen av bolaget urholkats. När vi nu är i slutfasen av utvecklingen och de slutgiltiga tredje parts godkännandena återstår är det av vikt att vi fortsatt på ett rationellt sätt kan finansiera verksamheten. Dagens låga aktievärde gör att skillnaden mellan köp och säljkurs alltför ofta är oacceptabelt stor vilket är till nackdel för våra aktieägare och de som vill handla med bolagets aktie. Detta skapar onödig osäkerhet. För att förbättra situationen föreslår nu styrelsen en aktiesammanslagning som innebär att dagens 10 aktier i framtiden ska vara en aktie. Detta påverkar inte bolagets värde men bedöms ge mera stabila köp och säljkurser och därmed också förbättra intresset för bolagets aktie."

Hugo Pingray, Grundare och COO, Alpha Blue Ocean Advisors, tillika rådgivare till EHGO, säger:
"Som partner i QuickCools finansieringsprogram anser vi att det är ett bra initiativ från styrelsen att de vidtar dessa åtgärder för att stödja en effektiv handel i bolagets aktie. Vi kommer, som redan tidigare har bekräftats, att fortsätta stödja utvecklingen och finansieringen av QuickCool®SYSTEM."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/