Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

Mer från Bolaget Månadsbrev januari 2019

16:30 / 1 February 2019 QuickCool Press release

Under januari månad har vi fokuserat på testning och produktionsfrågor, möten med leverantörer, kallat till en extra bolagsstämma och anställt en erfaren mjukvaruingenjör.

Vi har fortsatt arbetet med testning av olika delar av systemet och optimering av produktionen. Verktyg för att optimera produktionen av våra Nasal Cooling Kits har beställts för att därigenom skapa synergieffekter, spara både material och tidsåtgång samt möjliggöra storskalig produktion med så få manuella moment som möjligt. Våra samarbetspartners deltar aktivt i arbetet med att sänka våra produktionskostnader.

Vi kallade till en extra bolagsstämma. Den kommer att hållas den 18 februari kl. 17.00 i QuickCools lokaler i Lund. Läs gärna mer på vår hemsida. Sammanfattningsvis föreslår Styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10, vilket innebär att tio (10) befintliga stamaktier byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag. Dagens låga aktievärde gör att skillnaden mellan köp och säljkurs alltför ofta har varit oacceptabelt stor, vilket är till nackdel för de som vill handla med bolagets aktie.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt förslaget, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet (§ 4) och bolagets aktier (§ 5) ändras enligt förslaget.

Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget minskas genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska resultera i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie, varför minskningsbeloppet beror på aktiekapitalet vid tillfället för registrering.

Jonas Wahlfrid börjar i nästa vecka (den 4 februari) sin anställning hos QuickCool som Senior Embedded Software Engineer. Jonas har en Master i datavetenskap och lång arbetslivserfarenhet som både automationsingenjör och mjukvaruingenjör. Hans specifika kunnande inom reglerteknik är särskilt givande. Framgent kommer han att vara ansvarig för optimering av QuickCool® SYSTEM och för att driva nästa generationers kylsystem. Jonas kommer att undervisa och lära upp våra distributörer och kunder på våra lösningar, samt ta hand om framtida service och underhåll.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.seWeb: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/